Pravidelné profesní školení řidičů 2020

27.10.2020

Evropská unie řeší svojí legislativou celou řadu oblastí našeho každodenního života. Není tomu jinak ani v oblasti oprávnění k řízení nákladních vozidel a autobusů. Zde je nutné vlastnit kromě řidičského oprávnění dané skupiny současně i profesní oprávnění řidiče, tzv. profesní průkaz. A k němu patří samozřejmě také profesní školení řidičů.

Podmínky profesního školení řidičů jsou dané zákonem

Problematika profesního oprávnění řidiče je podrobněji zpracována v nařízení 561/2006/ES. Tato norma stanoví jednotlivé povinnosti pro řidiče v rámci jednotného trhu evropské unie. Z tohoto předpisu pak následně vychází zákon č. 247/200 Sb., který již stanoví jednotlivé povinnosti v rámci národního práva ČR. Jsou zde podmínky pro získání profesního osvědčení, povinnosti při výkonu práce řidiče a především jednotlivá profesní školení řidičů, při kterých je možné profesní způsobilost řidiče získat.

Profesní způsobilost řidiče

Na kraj si zopakujme, že profesní způsobilost řidiče může získat řidič, který vlastní skupinu příslušného řidičského oprávnění. Současně je nutné zdůraznit, že se z tohoto pohledu rozdělují profesní oprávnění na oblast nákladní přepravy – skupina C řidičského oprávnění, a oblast osobní přepravy – skupina D řidičského oprávnění. Vstupním školením v rozsahu 140 hodin, je možné získat základní povědomí o této problematice. Není důležité, zda bude vstupní školení absolvováno na skupinu C a nebo skupinu D - řidičského oprávnění. K tomuto základnímu školení je následně nutné doplnit rozšiřující školení v rozsahu 45 hodin, které nám zajistí plný rozsah profesního oprávnění.

Profesní školení řidičů je každoroční povinností

Pokud se nám tedy podaří zdárně absolvovat tato profesní školení řidičů a splníme zákonem předepsanou zkoušku s hodnocením „Prospěl“, obdržíme oprávnění k profesní činnosti řidiče. V řidičském průkazu nám úřad obce s rozšířenou působností označí harmonizační kód „95“ s dobou trvání platnosti. Zpravidla je tato doba totožná s dobou platnosti našeho řidičského průkazu. Tím ale profesní vzdělávání řidiče nekončí. Jeho každoroční povinností je absolvování pravidelného školení v délce 7 hodin.

7 hodin profesního školení řidičů

Právě v této oblasti dochází k řadě úprav a upřesnění. Pravidelné profesní školení řidičů je nově opravdu v trvání 7 hodin. Hodina v tomto pojetí je nově 60 minut, ne tedy 45 minut, jako v autoškole. Součástí školení je jedna hodina praxe u vozidla. Místo vozidla lze použít obdobné zařízení, které umožní praktickou ukázku z práce řidiče. Zákonodárce chce jednoznačně zvýšit dovednosti profesionálních řidičů při obsluze tachografů, čtecích zařízeních a dalších přístrojů. Pravidelné školení se díky těmto novelizacím stává novou platformou pro výměnu zkušeností řidičů ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě osob a věcí.

Více o školení řidičů 

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.

Webové stránky ©2024 PANKREAProvozováno na systému EstofanNastavení cookies