Vrácení řidičského průkazu

Řídili jste, řidičský průkaz vám byl odebrán a nyní přichází čas na jeho navrácení? To jste tu správně! Česká Autoškola vás celým procesem provede a zajistí veškerá přezkoušení. 

Vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského průkazu v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Vrácení řidičského průkazu po dosažení 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem vrácení řidičského průkazu po dosažení 12 bodů v bodovém systému je nutné vždy. Toto přezkoušení je možné po vypršení 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí – v evidenční kartě řidiče vyznačeno jako „Datum ukončení“.

Vrácení řidičského průkazu po ztrátě zdravotní způsobilosti

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského průkazu v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Výcvik a přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu

Výcvik v autoškole není nutný, přesněji – není předepsán zákonem. Všichni uchazeči mají v ceně přezkoušení uhrazenu jednu cvičnou jízdu na daném vozidle pro skupinu, o kterou v přezkoušení žádají.

Přezkoušení je v podstatě stejné, jako závěrečné zkoušky v autoškole. Skládá se vždy z jednoho testu o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a první pomoci, dále zkoušky z ovládání a údržby vozidla (u skupin C, CE, D, DE) a praktické jízdy – jízda je se všemi žádanými skupinami. U tohoto typu přezkoušení je pouze jedna možnost opravy – pokud se některá část zkoušky nepovede ani napodruhé, je nutné zahájit s uchazečem novou výuku a výcvik v autoškole.

Chci si rezervovat termín

Doklady potřebné k přezkoušení

• doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole (zde)
• doklad o zdravotní způsobilosti (zde)
• dopravně psychologické vyšetření 
• výpis z karty řidiče, popř. rozsudek či rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti

Ceny přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu

Základní skupina B, BE: 6.000,- Kč
Každá další skupina A, C, D, CE, DE, T: 3.000,- Kč
Poplatek za zkoušku: 700,- Kč

Webové stránky ©2024 PANKREAProvozováno na systému EstofanNastavení cookies