Řidičský průkaz T - traktor

Výuku a výcvik pro řidičský průkaz T - traktor provádíme dle individuálního studijního plánu dle §18 zák. č. 247/2000 Sb.

traktor

Struktura studijního plánu

Studijní plán pro řidičský průkaz T - lesnické a zemědělské traktory včetně vleku.
Stejně jako ostatní kurzy se skládá ze dvou částí a má následující strukturu:

Teoretická výuka:
Výuka předpisů o provozu vozidel - 18h
Výuka o ovládání a údržbě vozidla - 10h
Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy - 10h
Výuka teorie zdravotnické přípravy - 2h
Opakování a přezkoušení - 4h

Praktický výcvik:
Malý provoz - 6h
Střední provoz - 8h
Střední provoz - 7h
Praktický výcvik údržby vozidla - 8h
Praktický výcvik zdr. přípravy - 4h

Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Ceník řidičského průkazu T

Typ kurzuCena
Řidičské oprávnění skupiny "T" 7 290 Kč
Řidičské oprávnění skupiny "B" + "T" 18 500 Kč
Doplňující výcvik 1h 500 Kč
Neomluvená hodina (později než 24h předem) 250 Kč
Neomluvená nepřítomnost na zkoušce (později než 7 dní předem) 1 000 Kč

Opravy

Oprava z testů: 100 Kč
Oprava z jízd: 800 Kč

Slevy

Studentům a rodičům na mateřské dovolené poskytuje autoškola slevu na výuku a výcvik ve výši 500 Kč! Všechny ceny jsou konečné, zahrnují kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky, učebnice a DPH. Samozřejmostí je možnost splátek bez navýšení.

Cena nezahrnuje poplatek Magistrátu hl. m. Prahy za provedení závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti (700 Kč). Dále poplatky Magistrátu při opakování zkoušek (písemný test: 100 Kč, jízda: 800 Kč).

Webové stránky ©2019 PANKREAProvozováno na systému Estofan